Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen, sorulara verilen genel bir isimdir. Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir.

Zeka Oyunları çocukların algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek güçlendirme için kullanılabilir. Çocukların problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerininin gelişiminde önemli rol oynar. Çocukların olaylara farklı bakış açısıyla bakabilme, problemlerle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmeleri zeka oyunlarının genel amaçlarındandır.

 

Akıl ve Zeka Oyunlarının Çocuk Üzerindeki Etkileri:

  • Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişminini
  • Konsantrasyon süre ve derinliğinin artmasını
  • Çok yönlü/startejik/eleştirel düşünmeyi
  • Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilmeyi
  • Hızlı düşünme ve karar vermeyi
  • Planlı hareket yetisinin oluşmasını sağlar.