Dünya Dansları

Dünya Dansları

Dünya Dansları

Modern, bir yandan çağcıl, çağdaş, yaşanılan çağa, güne uygun anlamını taşırken, diğer yandan gelenekle gelen kuralları, disiplinleri terk etme eğilimi ile özgürleşme çabasını ifade eder. Modern Dans, 20. yüzyılın başlarında Almanya ve Amerika'da gelişmeye başlamıştır. Modern Dans, sanatın her dalıyla etkileşim halindedir. Diğer sanat dallarından aldığı unsurları yaratıcı bir üslupla birleştirerek yepyeni bir kompozisyon kurar.

Okul öncesinde modern dans eğitimi, bir yandan çocuklarımızı günlük hayattaki monoton kurgulardan kurtarırken, diğer yandan ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Modern dans etkinliklerinde sayı ve ritm ile başlayan eğitim süreci basit adım ve figürlerle devam eder. Son aşamada çocuklar artık ritmlerle uyumlu, bedensel farkındalığı yüksek, özgüven taşıyan ve yansıtan hareketler kazanırlar.

Okulumuzda yapılan modern danslarımız:

  • Cha cha
  • Mambo
  • Salsa
  • Flamenko
  • Vals
  • Samba
  • Break Dance
  • Rock'n Roll