İngilizce

İngilizce

İngilizce

Okul öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi:
Özellikle son yıllarda anaokullarında verilen yabancı dil eğitiminin önemi gittikçe artıyor. Daha okuma yazmayı sökmemiş çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesi size yanlış gelmesin. Çünkü çocuklar artık ikinci dillerini anaokulunda öğreniyorlar. Bir bebek doğduğu anda tüm dilleri öğrenmeye hazır bir şekildedir. Çünkü çocukların beyinleri 8 yaşına kadar dil gelişiminin her ayrıntısını öğrenmek üzere programlanmış bir yapıdadır. Özelikle 0 – 5 yaş arası çocuklar yabancı dil öğrenme önemli bir dönemdir.


Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları:

√ Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor.
√ Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor.
√ Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor.


Ailelerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar:
√ Bu konuda ilk dikkat etmeniz gereken çocuğunuzu öğrenme konusunda zorlamamak. Öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.
√ Diğer önemli bir noktada çocuğunuzun öğrendiği yabancı dile sizin ne kadar hakim olduğunuz. Eğer yeterince hakim değilseniz yanlış öğrenme gerçekleşmesine neden olursunuz.
√ Çocuğunuzun evde yabancı dili tanımasını istiyorsanız çeşitli materyallerden başlayın. Örneğin yabancı dilde bir çocuk şarkısı öğrenin beraber. Veya resimli hikaye kitapları, çizgi filmler, bilgisayar oyunları, görsel ve işitsel materyaller bu konuda size yardımcı olacaktır.
√ Çocuğunuzun en iyi eğitim alacağı yer okuldur. Okul seçiminde buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesini istiyorsanız seçeceğiniz okulun verdiği eğitimin kalitesinden emin olun.
√ Çocuğunuz okulda yabancı dil eğitimi alıyorsa, okuldan eve döndüğünde onunla eğlenceli tekrarlar yapın. Öğrendiği dili biliyorsanız ufak aktivitelerle onun öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olursunuz. Örneğin; çocuğunuz renklerin İngilizcesini öğrendiyse eve döndüğünde evdeki eşyaları kullanarak “Rengini Bul” oyunu oynayabilirsiniz. Çocuğunuzun yabancı dil öğrenmesi kadar bunu istemesi ve doğru öğrenmesi de önemlidir. Eğer bu konuda çocuğunuzun eğitim almasını istiyorsanız her açıdan öğrenimini etkileyecek noktalara anne baba olarak dikkat etmeniz gerekiyor.


Peki yabancı dil erken yaşta nasıl daha kolay öğrenilir?
√ İngilizce çocuklar için ders değil; oyun olmalıdır. Doğal yaşamın bir parçasıymışçasına öğretilmeli; dramatizasyonlarla, oyunlarla, diyaloglarla, şarkılarla birleştirilmeli eğlenceli hale getirilmelidir.
√ Başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan kelimeleri öğretmek, dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları sağlamak yeterlidir.
√ Yaş grubu büyüdükçe çocuklarımız yabancı dilin varlığını zihinlerinde oturtmaya başlarlar. Nerede ve nasıl kullanacaklarını kendi dünyalarında resmederler. Bu bağlamda ikinci bir dil için çocuğu zorlamamak önemlidir. Çocuk kendi isteğiyle öğrenmeli ve istediği şekilde dış dünyaya yani bizlere aktarmalıdır.
√ Bir dilin öğrenilmesi esnasında hafızada en fazla ve kolay saklanan şeylerin ne olduğunu araştıran bilim adamlarına göre isimler, sayılar, şiir ve şarkılar ilk sıraları almaktadır. Özellikle şarkılar neredeyse bir ömür boyu hafızada saklanabilmektedir.
√ Teknolojik imkânları kullanmak. Öğretilen yabancı dildeki video, teyp kasetleri vb. görmeye ve işitmeye dayalı araçları sık sık kullanmak lazımdır.
√ Ufak aktivitelerle çocuğun öğrendiklerini pekiştirmek daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Örneğin; renklerin İngilizcesini eve döndüğünde evdeki eşyaları kullanarak “Rengini Bul” oyunu oynayabilirsiniz.
√ Çocuğun gelişim dönemlerini bilmek yardımcı olabilmek adına önemlidir. Okul öncesinde somut işlemsel dönemde olan çocuğun yabancı dil eğitimi de somut materyallerle süslenmeli; soyut olandan uzak durulmalıdır.