Müzik ve Ritim Çalışmaları

Müzik ve Ritim Çalışmaları

Müzik ve Ritim Çalışmaları

Oyunun içinde müzik,müziğin içinde oyun saklıdır. Çocuğa ulaşmak; oyun ve sanatı, dolayısıyla müziği aracı kılmakla kolaylaşır.

Müzik ve ritim çalışmaları eğlenceli ve mutluluk vericidir. Sağlıklı, dengeli duygusal bütünlüğün sağlanmasını kolaylaştırırken diğer taraftan zihinsel kapasitenin açığa çıkmasına yardımcı olur.

Eğitimde müziğin kullanılması başta dilsel, zihinsel, duygusal gelişimle birlikte sosyal gelişime ve kişilik gelişimine çok önemli katkı sağlamakta ve yarattığı etkiler kalıcı olmaktadır.

Okul Öncesi dönemde verilen müzik eğitiminin stratejik amacı geleceğin müzisyenlerini yetiştirmekten daha çok, çocuğun müzik yoluyla etkin ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesini sağlamaktır.

Müzik etkinlikleri çocuğun psikomotor gelişimini destekler. Müzik aleti kullanımı çocuğun büyük ve küçük kas gruplarını kullanmasını sağlayarak merkezi sinir sisteminin gelişimine neden olur. Tepki hız, eşgüdüm, denge ve reflekslerin gelişimi, çocuğun tüm yaşamı boyunca farklı alanlarda kullanacağı önemli kazanımlar olarak görülmektedir.

Müzik kendi alanında sağladığı kazanımlara ek olarak eğitim alanının stratejik birçok hedefine ulaşmak için,eğlenceli bir araç niteliği taşıyor.

Temel amaç müzik profesyonelleri yetiştirmek olmasa da, doğuştan yetenekli olan çocukların fark edilerek yetenekleri doğrultusunda desteklenmeleri, okul öncesi müzik eğitimi veren eğitimcilerin dikkatleri ve yönlendirmeleri ile mümkün olmaktadır.

Okulumuzun Müzik Etkinlikleriyle Amaçladıkları:

  • Öğrencilerimizin motor becerilerinin gelişimine katkı sağlamak
  • Öğrencilerimizin sosyallleşmelerini kolaylaştırmak
  • Öğrencilerimizin kendini ifade etmelerine müzik yoluyla olanak tanımak
  • Dinleme becerisi kazandırmak 
  • İşitsel gelişimlerini desteklemek
  • Ritmik farkındalık kazandırmak
  • Zeka gelişimini desteklemek
  • Ana ve yabancı dil öğrenmelerini kolaylaştırmaktır.